Taijiquan – Yang stilen

134-1

Hos Taiji Nord praktiseres  stilarten Taijiquan 37-stillingers Yang stil kortform, utviklet av kineseren Cheng Man Ching (29. juli 1902 – 26. mars 1975).

Taijiquan er satt sammen av begrepene T’ai Chi og Quan, som sammen kan oversettes til «supreme ultimate fist». Det første begrepet refererer til at motkreftene Yin og Yang er i konstant bevegelse i forhold til hverandre, og dermed i balanse under gjennomføringen av formen. Det andre betyr knyttneve, og referer til Taijiquans historiske tilknytningen til den eldgamle kinesiske boksekunsten, Shaolin Quan.

Opprinnelig var Taijiquan en sofistikert kampkunst, der utøveren nøytraliserte motstanderens kraft for så å rette energien tilbake mot angriperen. Dette prinsippet: Softness is stronger than hardness – mykhet er sterkere enn hardhet – er videreført til den Taijiquan-formen som praktiseres i dag.

Taijiquan har sine røtter i Shaolin Quan (boksing), som er basert på buddhismens meditasjonsteknikker og kinesisk og indisk tradisjon innen selvforsvar og gymnastikk. Shaolin Quan ble utviklet av inderen Bodhidharma etter at han kom til Kina og Shaolin-klosteret i år 527. Det som møtte ham der var buddhistmunker som var i elendig fysisk og psykisk form fordi de hadde meditert for mye. Bodhidharma utviklet da det som er blitt kalt for Eighteen Form Lohan Exercise, som i det åttende århundre ble videreutviklet til 37-forms Long KungFu. Denne formen skiller seg fra andre KungFu-skoler ved at den hadde en myk, indre tilnærming i stedet for en hard ytre.

Chang Sanfeng (født i 1247) regnes som grunnleggeren av Taijiquan, selv om det før hans tid fantes andre Taijiquan-lignende kampformer. Han benyttet seg av «The book of changes» – «I Ching», der Taiji-begrepet, teorien om de fem elementene (vann, tre, jord, ild og metall) og Bagua-triagrammene beskrives. I tillegg benyttes daoistisk pusteteknikk.

Taijiquan ble etter hvert utviklet langs tre hovedgrener, knyttet til familiene Chen, Yang og Wu, der Yang-familiens stil er den mest praktiserte i vesten. Den ble brakt hit fra Kina, via Taiwan til New York (1964) av mannen som utviklet  Taijiquan 37-stillingers Yang stil kortform, professor Cheng Man Ching.

For deg som individ vil Taijiquan bidra til å motvirke tretthet, stress og overarbeid, og til å utvikle en bedre forståelse av deg selv og din egen kropp. Taijiquan-formen er designet for å gi økt livslengde, både ved å hindre andre i å skade deg og ved å begrense skadelig stress. Daglig praktisering av Taijiquan fremmer mental klarhet og en sunn kropp, bedrer den fysiske og mentale balansen og åpner for sirkulasjonen av energier i kroppen.

Taijiquan-formen gjennomføres med bevegelser i rolig flyt. Her er det ingen sprang, ingen høye spark, ingen løping. Du kan kjenne din egen trygghet vokse gjennom økt kontakt med din egen kropp, og gjennom bedre forståelse av hvordan kroppen responderer på følelsene dine.

Du vil også ha nytte av Taijiquan i dine møter med andre mennesker ved å være til stede med hele deg med godhet som din fremste intensjon. Med dette som utgangspunkt øver du på å være lyttende med både hjerne og hjerte, med senkede skuldre, trygt forankret i din egen erkjennelse, alltid klar til å være hyggelig, eller til å avverge andres skjulte eller åpne aggresjon – og i siste instans til å vende aggresjonen tilbake mot angriperen.

Klikk på bildet for å se Joanne Chang lede en gruppe som gjør Taijiquan sammen ved åpningen av David C. Chen Tai Chi-feltet i Cabin John Regional Park i september 2011. Denne parken ligger i utkanten av Washington D.C.