Pushing hands

Denne videoen viser en demonstrasjon av ulike vanskelighetsgrader i øvelsen «taiji push hands».

Prinsippet her er å ta imot den andres (opponentens) energi ved å gi etter i en avvergende bevegelse i arm/overkropp som starter i hofteleddet. Den som tar imot energien gir etter til kraften er brukt opp, eller opponenten er ute av balanse.